11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Jesteś przedsiębiorczy? Wpadnij do ZUS

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą lub planujesz założyć firmę zapraszamy w dniach 11-15 września br. do wszystkich placówek Zakładu na „Tydzień Przedsiębiorcy”. W jednym miejscu udostępniamy Państwu możliwość uzyskania wszelkich informacji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także skorzystania z

1.  Bezpłatnych seminariów tematycznych:

 • ABC przedsiębiorcy – m.in. zagadnienia: podstawowe informacje o ulgach, najczęściej popełniane błędy w dokumentach składanych przez płatników, zatrudnianie osób niepełnosprawnych;
 • Pakiet nowego przedsiębiorcy – to: obowiązki przedsiębiorcy, zasady sporządzania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych, usługi dostępne dla płatnika, problemy finansowe i sposoby ich rozwiązywania;
 • E-składka – nowy wymiar rozliczeń;
 • Świadczenia krótkoterminowe  z systemu ubezpieczenia społecznego, wypłata i rozliczanie w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne;
 • Delegowanie pracowników w świetle przepisów prawa unijnego;
 • E-ZLA – Elektroniczne zwolnienia lekarskie - korzyści z wprowadzenia e-ZLA dla pacjentów i płatników oraz funkcjonalność PUE w kontekście e-ZLA.

  2. 
  Konsultacji dotyczących usług oferowanych przez ZUS takich jak:
 • Platforma Usług Elektronicznych (PUE);
 • Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA);
 • Doradcy ds. ulg i umorzeń;
 • Doradcy ds. emerytalnych.

  3. 
  Porad ekspertów:
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • Instytucji współpracujących m.in. Urzędów Skarbowych, Powiatowych Urzędów Pracy, Narodowego Funduszu Zdrowia, Urzędów Miasta, Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Serdecznie zapraszamy!

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!