11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Program Senior+

Jest na miło poinformować mieszkańców, iż dn. 10 sierpnia 2017r. Gmina Olszewo-Borki zawarła z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie porozumienie o dofinansowaniu zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego “Senior+” na lata 2015-2020 edycja 2017 Moduł 1 – Utworzenie i/lub wyposażenie placówki “Senior+”.

 
W ramach przedmiotowego wsparcia w msc. Olszewo-Borki zostanie utworzony Dzienny Dom Seniora dla osób powyżej 60 roku życia. Termin realizacji zadania publicznego od 01.03.2017r. do 31.12.2017r., działalność rozpocznie w 2018 roku na poddaszu GOK-u. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 291.522,25 zł i jest przeznaczone na dostosowanie pomieszczeń oraz ich wyposażenie.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!