11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

XXXVII sesja Rady Gminy Olszewo-Borki

Dn. 30 sierpnia 2017 roku w siedzibie OSP Dobrołęka odbyła się XXXVII sesja Rady Gminy Olszewo-Borki w trakcie, której radni podjęli niżej wymienione uchwały


1) uchwałę Nr XXXVII/244/17  w sprawie udzielania pomocy finansowej Gminie Czersk -  udzielono pomocy finansowej w wysokości 30.000,00 z przeznaczeniem na odbudowę uszkodzonych dróg wskutek nawałnic, które przeszły nad Polską dn. 11-12 sierpnia br.;

2) uchwałę Nr XXXVII/245/17   w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chojnice; udzielono pomocy finansowej w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawałnic, które przeszły nad Polską dn. 11-12 sierpnia br. w tym 10 tys. na zakup sprzętu dla OSP i 20 tys. na wypłatę zasiłków dla poszkodowanych;

3) uchwałę Nr XXXVII/246/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej o udzieleniu pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego -   w ramach umowy partnerskiej po stronie gminy będzie sfinansowanie dokumentacji projektowej na  budowę chodników, zatok autobusowych oraz przebudowy skrzyżowania z drogą gminną w msc. Zabiele Wielkie oraz na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodników i ścieżek rowerowych w msc. Drężewo. Po stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego będzie wykonanie inwestycji;

4) uchwałę Nr XXXVII/247/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2017-2030 - dostosowano kwoty dochodów  i wydatków do wysokości wynikających ze zmian wprowadzonych w budżecie;

5) uchwałę Nr XXXVII/248/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok - budżet po zmianach wynosi: dochody 42.873.838,04 i wydatki 48.629.331,30; najważniejsze zmiany dotyczą zwiększenia dochodów o 155 tys. z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016r. oraz z tytułu dotacji 150 tys. ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych; ul. Planetarna, ul. Jowiszowa, ul. Gwiezdna w msc. Zabrodzie”; Najważniejsze zmiany po stronie wydatków dotyczą zwiększenia środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych, na pomoc finansową dla Gmin Czersk i Chojnice;

6) uchwałę Nr XXXVII/249/17  w sprawie   nadania nazwy ulicy drodze gminnej na terenie gminy Olszewo-Borki w miejscowości Zabrodzie - odcinkowi drogi gminnej na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 186 nadano nazwę „ulica Spacerowa”;

7) uchwałę Nr XXXVII/250/17 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Olszewo-Borki na lata 2017-2023 - program będzie niezbędnym dokumentem przy składaniu wniosku o pozyskanie środków zewnętrznych;

8) uchwałę Nr XXXVII/251/17 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji rady Gminy oraz ustalenia ich składów osobowych - w skład Komisji Prawa i Porządku Publicznego powołano radnego Mieczysława Krukowskiego.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!