11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

VI Integracyjne Rozgrywki Sportowe w Nowej Wsi

Dnia 15 sierpnia 2017 r. o godzinie 13:00 na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi odbyły się integracyjne rozgrywki sportowe dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych organizowane przez Integracyjny Klub Sportowy „RAZEM” przy współudziale Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce i Urzędu Gminy w Olszewie – Borkach.


Konkurencje sportowe przygotował i przeprowadził Waldemar Pędzich.

Uczestnicy rywalizowali w 4 konkurencjach:
1. rzut piłką do kosza,
2. przenoszenie piłki na rakietce tenisowej,
3. rzut piłkami tenisowymi do celu,
4. gra w bule.

Po zakończeniu zawodów sportowych odbył się coroczny bieg uczestników spotkania po którym wszyscy udali się na poczęstunek. Poczęstunek został przygotowany przez panie: Annę Grzegorczyk, Mirosławę Glinkę i Agatę Szczygieł. Po sutym posiłku, kawie i słodkościach zostały rozdane nagrody za udział w konkurencjach i pamiątkowe medale dla uczestników. Uhonorowano statuetkami Panie Mirosławę Glinkę i Annę Grzegorczyk oraz Pana Waldemara Pędzicha za działalność na rzecz Integracyjnego Klubu Sportowego "RAZEM".
Punktem kulminacyjnym było losowanie roweru, po przeprowadzonym konkursie o ruchu drogowym. Konkurs przeprowadziła Pani Mirosława Glinka – przedstawicielka Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce. Rower został wylosowany dla Pawła Kucaby. Wręczenia roweru dokonał Pan Mirosław Augustyniak – dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce.
Wszystkie działania sprawiły wiele radości i uśmiechów wśród uczestników spotkania.
Po zakończeniu części oficjalnej do tańca przygrywał i śpiewał zespół muzyczny "Nas Troje".
Zaszczycili nas swoją obecnością: Wicestarosta Ostrołęcki Krzysztof Parzychowski, radni Sejmiku Wojewódzkiego: Pan Mirosław Augustyniak i Pan Marian Krupiński, który wielokrotnie wspierał działania na rzecz Klubu "RAZEM".
Nad przebiegiem spotkania czuwali: Leszek Kucaba - prezes klubu oraz członkowie zarządu: Alicja Gawrych i Janina Szulkowska.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nasze rozgrywki:

  • Starostwu Powiatowemu w Ostrołęce,

  • Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Ostrołęce,

  • Władzom Gminy w Olszewie - Borkach,

  • Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi,

  • Sponsorom,

  • Rodzicom za wkład własny do imprezy,

  • Sympatykom i przyjaciołom w organizowaniu igrzysk sportowych.

Gorące podziękowania składamy wszystkim uczestnikom za aktywny udział i do miłego zobaczenia.
Zarząd Integracyjnego

Klubu Sportowego „RAZEM”

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!