11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Nadzwyczajna XXXVI sesja Rady Gminy Olszewo-Borki

W dniu 2 sierpnia 2017 roku odbyła się Nadzwyczajna XXXVI sesja Rady Gminy Olszewo-Borki, w której uczestniczył Stanisław Kubeł Starosta Ostrołęcki oraz Grzegorz Bakuła Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce. W trakcie sesji radni podjęli niżej wymienione uchwały

 

1) uchwałę  Nr XXXVI/234/17 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu; zwiększono pomoc finansową w formie dotacji celowej z kwoty 950.000,00 zł do kwoty 1.200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizacje zadania „Przebudowa mostów na rzece Omulew i jej dopływach Jastrząbka, Trybówka i Kanał Długie w msc. Czarnia, Długie Czarnotrzew, Mostówek i Grabówek wraz z dojazdami”;

2) uchwałę Nr XXXVI/235/17 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; wyrażono zgodę na zaciągnięcie w części umarzalnej pożyczki w kwocie wynikającej z budżetu gminy z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej z przyłączani w msc. Zabrodzie ul. Planetarna, Jowiszowa, Gwiezdna, Zagórna, Podgórna;

3) uchwałę Nr XXXVI/236/17 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; wyrażono zgodę na zaciągnięcie w części umarzalnej pożyczki w kwocie wynikającej z budżetu gminy z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Zabrodzie ul. Planetarna, Jowiszowa, Gwiezdna, Zagórna, Podgórna;

4) uchwałę Nr XXXVI/237/17 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; wyrażono zgodę na zaciągnięcie w części umarzalnej pożyczki w kwocie wynikającej z budżetu gminy z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączani w msc. Nowa Wieś-Białobrzeg Dalszy-Przystań gm. Olszewo-Borki;

5) uchwałę Nr XXXVI/238/17 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; wyrażono zgodę na zaciągnięcie w części umarzalnej pożyczki w kwocie wynikającej z budżetu gminy z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Drężewo gm. Olszewo-Borki;

6) uchwałę Nr XXXVI/239/17 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; wyrażono zgodę na zaciągnięcie w części umarzalnej pożyczki w kwocie wynikającej z budżetu gminy z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Drężewo gm. Olszewo-Borki w ulicy Brzozowej, Słonecznej i Sosnowej;

7) uchwałę  Nr XXXVI/240/17 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; wyrażono zgodę na zaciągnięcie w części umarzalnej pożyczki w kwocie wynikającej z budżetu gminy z przeznaczeniem na rozbudowę budynku Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach wraz z infrastrukturą techniczną;

8) uchwałę Nr XXXVI/241/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2017-2030; dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości wynikających ze zmian wprowadzonych w budżecie; w załączniku Nr 2 dostosowano limity wydatków do kwot wynikających ze zmian w budżecie;

9) uchwałę Nr XXXVI/242/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok, budżet po zmianach wynosi dochody - 42 560 869,31; wydatki - 48 316362,57; Najważniejsze zmiany dotyczą zwiększenia wydatków na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy i pomoc finansową dla Powiatu Ostrołęckiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przebudowę mostów na rzece Omulew i jej dopływach Jastrząbka, Trybówka i Kanał Długie w msc. Czarnia, Długie Czarnotrzew, Mostówek i Grabówek wraz z dojazdami realizowanego także na terenie gminy Olszewo-Borki;  

10) uchwała Nr XXXVI/243/17 w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji; zgodnie z przepisami ustawy o rewitalizacji, zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określa się w drodze uchwały; komitet rewitalizacji będzie współpracował z samorządem w trakcie przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Olszewo-Borki na lata 2017-2023 i ewentualnych jego zmian.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!