11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania dot. ogłoszenia o pisemnym przetargu ofertowym nieograniczonym na sprzedaż kłody dębowej znajdującej się na terenie Szkoły Podstawowej w Przystani. Nazwa i adres Sprzedającego: Gmina Olszewo-Borki, 07-415 Olszewo-Borki, ul. Wł. Broniewskiego 13. Sprzedający unieważnia postępowanie prowadzone w trybie pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż kłody dębowej znajdującej się na terenie Szkoły Podstawowej w Przystani z uwagi na brak ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!