11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Afrykański Pomór Świń (ASF)

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrołęce dla hodowców trzody chlewnej dotycząca zapobiegania afrykańskiemu pomorowi świń (ASF)

 Aby chronić gospodarstwo przez zawleczeniem wirusa, przestrzegaj następujących zasad:

 • kupuj świnie wyłącznie ze znanego stada,
 • świnie wprowadzane do gospodarstwa muszą być zaopatrzone w świadectwo zdrowia,
 • utrzymuj świnie bez możliwości kontaktu z dzikami,
 • zabezpiecz pasze i ściółkę przed dostępem zwierząt wolnożyjących ,
 • wyłóż maty dezynfekcyjne przed wjazdem/wyjazdem z gospodarstwa i przed wejściami do budynków inwentarskich,
 • nie karm świń odpadkami kuchennymi,
 • ogranicz do minimum ilość osób mających kontakt ze zwierzętami,
 • do pracy ze zwierzętami stosuj oddzielny strój i pozostaw go w chlewni,
 • codziennie obserwuj stan zdrowia świń.

Nie obawiaj się informować o wszelkich niepokojących objawach, jakie wystąpią w twoim stadzie.

Pamiętaj! W przypadku stwierdzenia afrykańskiego pomoru świń i konieczności likwidacji stada, za każde zabite zwierzę przysługuje odszkodowanie w wysokości 100% wartości rynkowej.

Objawy mogące wskazywać na wystąpienie ASF:

 • wzrost wewnętrznej ciepłoty ciała do 41 - 42⁰C – brak poprawy przy leczeniu antybiotykami,
 • UWAGA! Gorączkujące świnie mogą mieć zahamowany apetyt,
 • sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała,
 • wybroczyny w skórze,
 • duszność, pienisty i niejednokrotnie krwisty wypływ z nosa,
 • zapalanie spojówek i wypływ z worka spojówkowego,
 • biegunka, często z domieszką krwi, wymioty,
 • zwiększone upadki.

Po zaobserwowaniu ww. objawów należy:

 • niezwłocznie zawiadomić lekarza weterynarii (Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrołęce,  tel. 29 760 53 10) – do czasu jego przybycia pozostawić zwierzęta w miejscu przebywania,
 • nie wywozić z gospodarstwa zwierząt, zwłok zwierzęcych, produktów pochodzenia zwierzęcego, ściółki, paszy, sprzętu,
 • zwłoki padłych zwierząt muszą być przekazane do zakładu utylizacyjnego – zabronione jest grzebanie padłych zwierząt czy wywożenie ich do lasu, gdyż może to spowodować niekontrolowane rozprzestrzenienie się epizootii.
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!