11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Wykaz nieruchomości do sprzedaży w 2017 roku

Wójt Gminy Olszewo-Borki stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późń. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach, ul. Broniewskiego 13 07-415 Olszewo-Borki, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości do sprzedaży w 2017 roku. Przedmiotowy wykaz został zamieszczony w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.olszewo-borki.samorzady.pl

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!