11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

VIII Bal Walentynkowy

8 lutego 2014r. w Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Nowej Wsi odbył się VIII Bal Walentynkowy dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Olszewo-Borki, Gminy Goworowo, z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostrołęce, Środowiskowy Domu Samopomocy w Myszyńcu. Bawiło się ponad 200 osób.

 

Organizatorami imprezy byli: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach, Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Nowej Wsi oraz Pan Leszek Kucaba – radny Gminy Olszewo-Borki.

VIII Bal Walentynkowy został zorganizowany we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Ostrołęce i objęty patronatem Starosty Ostrołęckiego.

Cele organizowanego od ośmiu lat BALU WALENTYNKOWEGO jest integracja osób niepełnosprawnych z rówieśnikami i środowiskiem lokalnym oraz pobudzanie wrażliwości i tolerancji.

W trakcie balu odbyły się pokazy tańca zespołu „Jutrzenka" i występy wokalne przygotowane przez uczniów Gimnazjum w Nowej Wsi, wspólna zabawa oraz poczęstunek.

Obecnością na BALU zaszczycili nas: Stanisław Kubeł - Starosta Ostrołęcki, Krzysztof Parzychowski – Wicestarosta Ostrołęcki, Krzysztof Szewczyk - Wójt Gminy Olszewo-Borki, Aneta Gutowska-Grucelska – sekretarz Gminy Olszewo-Borki, Marian Krupiński - Radny Sejmiku Woj. Mazowieckiego, Stefan Prusik - Przewodniczący Rady Powiatu Ostrołęckiego, Waldemar Pędzich - Radny Powiatu Ostrołęckiego, Ksiądz Bogdan Najda Proboszcz parafii w Nowej Wsi, Wanda Emilia Szymańska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce oraz radni Gminy Olszewo-Borki i Sponsorzy.

Dziękujemy wszystkim, którzy skorzystali z naszego zaproszenia, a w szczególności osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzicom i rodzinom, że mimo trudności, jakie stawia przed nimi życie, dotarli do nas i uczestniczyli we wspólnej zabawie.

 

Galeria zdjęć

 

Dziękujemy Sponsorom BALU WALENTYNKOWEGO:

- Panu Marianowi Krupińskiemu - Radnemu Sejmiku Woj. Mazowieckiego, Dyrektorowi Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ostrołęce, 

- Radnym Powiatu Ostrołęckiego: Stefanowi Prusik, Waldemarowi Pędzich, Piotrowi Liżewskiemu,

- Panu Krzysztofowi Szewczykowi - Wójtowi Gminy Olszewo-Borki,

- Panu Pawłowi Dębskiemu - Przewodniczącemu Rady Gminy Olszewo-Borki,

- Radnym Gminy Olszewo-Borki a w szczególności: Leszkowi Kucabie, oraz Barbarze Kowalskiej, Andrzejowi Grzymała, Edwardowi Luma, Mieczysławowi Szelkowskiemu, Remigiuszowi Pędzich, Mieczysławowi Krukowskiemu, Wiesławowi Jankowskiemu, Januszowi Budziłek, Janowi Gadzała, Mariuszowi Wojtkowskiemu, Krzysztofowi Cybulskiemu,

- Państwu Annie i Arkadiuszowi Kobrzyńskim,

- Pani Alicji Gawrych,

- Pani Bożenie Sęk – Kierownikowi Centrum Wsparcia Społecznego w Ostrołęce,

- Panu Stanisławowi Kempistemu – S.T.A.N-O.I.L.-Sprzedaż Paliw w Krukach,

- Pani Lucynie Pokornickiej,

- Państwu Barbarze i Leszkowi Pragaczom,

- Państwu Marii i Witoldowi Bogdańskim,

oraz wszystkim pozostałym sponsorom

Organizatorzy serdecznie dziękują uczniom, rodzicom, pracownikom obsługi i nauczycielom Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego za zorganizowanie BALU.

 

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!