11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Nadzwyczajna XXXIV sesja Rady Gminy Olszewo-Borki

W dniu 1 czerwca 2017 roku odbyła się Nadzwyczajna XXXIV sesja Rady Gminy Olszewo-Borki w trakcie, której radni podjęli uchwałę Nr XXXIV/225/17

 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 2285/13 położonej w miejscowości Nowa Wieś, gmina Olszewo-Borki oraz prawa własności budynku Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w miejscowości Nowa Wieś; Z wnioskiem o przejęcie budynku, w którym obecnie mieści się Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego zwróciła się Fundacja Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie „Pro Seniore” z przeznaczeniem na Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. W związku z zmianą ustawy o systemie oświaty i wygaszaniu gimnazjów, z dniem 31 sierpnia 2019 roku przestanie funkcjonować gimnazjum w Nowej Wsi. W latach 2016/2017 została rozbudowana szkoła podstawowa w Nowej Wsi, która zabezpieczy potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży w tym obszarze. Budynek gimnazjum w Nowej Wsi jest oddzielnie funkcjonującym obiektem i zachodzi konieczność jego zagospodarowania pod inne potrzeby.  Pozyskane środki ze sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu umożliwią poprawę istniejącej infrastruktury edukacyjnej.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!