11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Zawiadomienie

Wójt Gminy Olszewo-Borki na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r., Nr 32, poz. 191 z późń. zm.) zawiadamia, że w dniach od 05.06.2017 r. do dnia 04.07.2017 r. w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach ul. Dojazdowa 14A (poddasze gimnazjum) zostaną wyłożone do publicznego wglądu spisy inwetaryzacyjne nieruchomości oznaczonych nr ewidencyjnymi:

 

1) 273 o pow. 0,41 ha położonej w miejscowości Zabiele Wielkie, gm. Olszewo-Borki,

2) 174 o pow. 0,73 ha położonej w miejscowości Wyszel, gm. Olszewo-Borki,

3) 7 o pow. 1,11 ha położonej w miejscowości Żebry-Stara Wieś, gm. Olszewo-Borki,

4) 121 o pow. 0,67 ha położonej w miejscowości Przystań, gm. Olszewo-Borki.

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisach inwetaryzacyjnych mienia gminnego mogą zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej w.w terminie.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!