11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Badanie ankietowe

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety, która skierowana jest do wszystkich mieszkańców Gminy Olszewo-Borki, w szczególności zaś do użytkowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszewie-Borkach (zarówno dorosłych jak i dzieci oraz młodzieży). Ankieta jest anonimowa i ma na celu poznanie oczekiwań i potrzeb czytelniczych naszej lokalnej społeczności.

Dzięki niej chcielibyśmy dowiedzieć się jak oceniacie Państwo pracę naszej Biblioteki. Ponadto pragniemy poznać, które usługi są dla Was szczególnie istotne oraz co Biblioteka może uczynić, aby stać się bardziej atrakcyjną. Wasze uwagi i sugestie będą dla nas cenną wskazówką.

Wyniki ankiety będą, w miarę możliwości, podstawą do wprowadzenia usprawnień i skutkować będą poprawą jakości świadczonych usług. Ankieta w wersji papierowej jest dostępna we wszystkich agendach naszej placówki. Istnieje możliwość wypełnienia jej online lub pobrania i wypełnienia ręcznie.

Wypełnioną ankietę należy złożyć w siedzibie GBP w Olszewie-Borkach ul. Wł. Broniewskiego 19 w terminie do 29. 05.2017r.

Prosimy o rzetelne wypełnienie całej ankiety. (Ankieta do pobrania)

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!