11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pisemnego ofertowego nieograniczonego nr RIGKiD.2613.1.2017 na sprzedaż PRZYCZEPY HL 8011

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Olszewo-Borki, 07-415 Olszewo-Borki, ul. Broniewskiego 13

ogłasza wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, które odbyło się w dniu 08 maja 2017 roku na sprzedaż PRZYCZEPE HL 8011.

Wybrano ofertę złożoną przez oferenta:

Oferta nr 4 – Gospodarstwo Rolne Andrzej Feliks Nakielski, Nakły 39 07-415 Olszewo-Borki

Oferent przedłożył ofertę zakupu PRZYCZEPY HL 8011 za kwotę brutto 6.600,00 zł słownie: sześć tysięcy sześćset złotych 00/100, za którą Zamawiający zgodził się sprzedać przedmiot postępowania.

Umowa kupna-sprzedaży zostanie podpisana po zaksięgowaniu wpłaty od Kupującego. Wydanie przedmiotu postępowania nastąpi w terminie uzgodnionym z Kupującym.

 

 

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!