11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Ortofrajda 2017

Już po raz piąty w Olszewie–Borkach odbył się Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Ortofrajda 2017” zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Olszewie – Borkach oraz Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Czerwinie.

 

Siedemdziesięciu uczniów ze szkół powiatu ostrołęckiego mogło sprawdzić swoją umiejętność poprawnego pisania.  Dyktando oraz tekst z lukami był dostosowany do możliwości i umiejętności dzieci, ale zawierał różnego typu trudności, które wymagały znajomości reguł obowiązujących w pisowni języka polskiego.

Prace uczestników oceniła komisja w składzie:  Beata Laskowska, Elżbieta Nakielska, Marzena Żochowska. Zwycięzcami konkursu zostali:

I. Miejsce:
Karolina Gleba
(ZPO Kadzidło)

II. Miejsce:
Dominik Kuliś
(ZPO Kadzidło)
Kinga Tabaka (ZPO Kadzidło)
Julia Szymczyk (SP Dąbrówka)
Malwina Jadczak (SP Myszyniec)
Piotr Ceberek (SP Myszyniec)

III. Miejsce:
Julia Lisiewska (SP Baranowo)
Nikola Płoska (PSP Olszyny)
Karolina Dawid (SP Olszewka)
Wiktoria Wojtczyk (SP Goworowo)

Wyróżnienie: Szymon Nalewajk (SP Olszewo-Borki), Sandra Szmigiel-Bziukiewicz (SP Olszewo-Borki), Laura Szatanek (SP Rzekuń), Emilia Bacławska (SP Rzekuń), Zuzanna Kwaśniak (SP Czerwin), Łukasz Pokornicki (ZPO Kadzidło), Kinga Gąska (SP Baranowo).

Serdecznie dziękujemy :

  • Pani Dyrektor Jolancie Rostkowskiej za możliwość organizowania konkursu w szkole w Olszewie – Borkach oraz udostępnienie sali gimnastycznej,
  • Pani Beacie Bednarczyk za wspaniałą dekorację i wystrój sali,
  • Panu  Mirosławowi Łyszkowskiemu za przygotowanie nagłośnienia,
  • Uczniom Szkoły Podstawowej w Olszewie – Borkach za sprawne działania przy ustawianiu i demontowaniu wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia konkursu.
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!