11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Ogólnopolski Turniej w Ruchu Drogowym

W dniu 24 kwietnia 2017r. w Szkole Podstawowej w Olszewie-Borkach zostały przeprowadzone eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Turnieju w Ruchu Drogowym. Jest już tradycją, że uczniowie ze szkół z terenu gminy Olszewo-Borki uczestniczą w turnieju. Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, zwany dalej "Turniejem", organizowany jest w szkołach podstawowych dla uczniów klas 4 - 6 oraz w gimnazjach.

Mogą w nim uczestniczyć uczniowie pod warunkiem posiadania karty rowerowej. Turniej ma charakter wieloetapowy.

Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:

1. popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,

2. kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu,

3. popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

4. popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

Uczestnicy w podziale na szkoły podstawowe i gimnazja w pierwszej części pisała test ze znajomości zagadnień bezpieczeństwa w ruchu drogowym, następnie w części praktycznej pokonywali tor sprawnościowy.

Uczestnicy oraz ich opiekunowie wykazali się dużym zaangażowaniem w czasie przygotowań co było bardzo widoczne na poszczególnych etapach turnieju. Komisja bardzo wysoko oceniła poziom jaki reprezentowali uczniowie tegorocznych eliminacji, zarówno w znajomości przepisów o ruchu drogowym jak i w części praktycznej.

Galeria zdjęć z turnieju

Wyniki ukształtowały się następująco:

Szkoły Podstawowe

I miejsce Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego w Olszewie-Borkach

II miejsce Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka  w Antoniach

III miejsce Publiczna Szkoła Podstawowa z Przedszkolem w Nowej Wsi

IV miejsce Szkoła Podstawowa w Grabówku

Gimnazja

I miejsce  Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Olszewie-Borkach 

II miejsce  Gimnazjum im K.K. Baczyńskiego w Nowej Wsi

Wszyscy uczestnicy eliminacji otrzymali nagrody i dyplomy.

Cieszymy się, że na terenie naszej gminy uczestnictwo w turnieju cieszy się tak dużym zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że wiedza młodzieży zarówno teoretyczna jak i praktyczna o bezpieczeństwie w ruchu drogowym przełoży się na realia życia codziennego. Zwycięzcom życzymy sukcesów na eliminacjach powiatowych jak i wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Dziękujemy Pani Dyrektor Jolancie Rostkowskiej oraz całej obsłudze Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Olszewie-Borkach za pomoc w przygotowaniu tegorocznych eliminacji.

Do zobaczenia w przyszłym roku

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!