11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Wynik Otwartego Konkursu Ofert - Ogłoszonego przez Wójta Gminy Olszewo-Borki w dniu 4 stycznia 2017 r.

Wójt Gminy Olszewo-Borki informuje o rozstrzygnięciu w dniu 6 marca 2017 r., ogłoszonego w dniu 4 stycznia 2017 r., otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na realizację zadań publicznych w gminie Olszewo-Borki w 2017 roku w obszarach:

 

a) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

b) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Organizacje, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu na realizację zadań publicznych prosi się o nadesłanie (pocztą podpisane oryginały lub mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub dostarczyć osobiście do dnia 20 marca 2017 r.:

  1. informacji o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dotacji,
  2. zaktualizowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego do kwoty udzielonego wsparcia, jednak przy zachowaniu dotychczasowego udziału procentowego dotacji do kosztów całkowitych oferty,
  3. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji; odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym.
  4. danych osób (imię i nazwisko, funkcja w organizacji, numer i seria dowodu osobistego) upoważnionych do podpisywania umów oraz aktualny numer konta, na które będzie przelana dotacja.

 

Zarządzenie Nr 16/17 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Olszewo-Borki w 2017 roku (do pobrania)

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!