11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Mazowiecki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza na szkolenie z zasad przyznawania pomocy dla poddziałania 6.2. „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”,objętego PROW na lata 2014 – 2020.

 

Szkolenie organizowane jest w związku z uruchomieniem w dniach: od 13 marca 2017r. do 11 kwietnia 2017r. naboru wniosków z poddziałania 6.2 „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”. Pomoc udzielana będzie na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności, zgodnie ze szczgółowym wykazem działalności pozarolniczej,
w zakresie których może być przyznana pomoc. Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wzór biznesplanu, wzory oświadczeń, formularz wniosku o płatność wraz z Instrukacjami ich wypełniania są udostępnione na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl.

Termin przeprowadzenia szkolenia:  9 marca 2017r. (czwartek), w godzinach 10:30 – 12:30.

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: Biuro Powiatowe w Ostrołęce ul. Kościuszki 17, sala konferencyjna (wejście od ul. Kościuszki).

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!