11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

LKS - likwidacja

Likwidator Ludowego Klubu Sportowego Olszewo-Borki z siedzibą w Olszewie–Borkach przy ul. Warszawskiej 4B informuje, że w dniu 17 lutego 2107 roku walne zebranie członków podjęło uchwałę o rozwiązaniu Ludowego Klubu Sportowego Olszewo-Borki wszelkie uwagi i roszczenia składać należy do likwidatora Andrzej Grzymała zamieszkałego Olszewo–Borki, ul. Warszawska 4B. w terminie do  15 kwietnia 2017 roku.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!