11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Program Rewitalizacji dla Gminy Olszewo-Borki na lata 2017 – 2023 (GPR)

Gmina Olszewo-Borki przystąpiła do opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Olszewo-Borki na lata 2017 – 2023 (GPR).To ważny dokument, który z jednej strony jest próbą diagnozy problemów z  jakimi spotykamy się na naszym obszarze, z drugiej pozwoli nam sięgnąć po zewnętrzne środki na ich rozwiązanie.

Zależy nam by dokument diagnozował wszystkie problemy i zagrożenia, a następnie definiował kompletny katalog działań, które będą przeciwdziałały sytuacji kryzysowej. Ważne, aby w programie ująć działania realizowane zarówno ze środków unijnych (EFRR, EFS, FS), jak i innych środków publicznych oraz prywatnych. Tylko suma działań i środków pozwoli w sposób kompleksowy rozwiązać wszystkie problemy.

Niezmiernie istotne jest zaangażowanie w ten proces wszystkich osób i instytucji, które są odpowiedzialne za rozwiązywanie problemów na obszarze Gminy Olszewo-Borki, a także osób i instytucji, które chcą w tym procesie uczestniczyć i czują się za niego odpowiedzialne. To istotne, aby nie pominąć żadnych kwestii związanych zarówno z zagadnieniami społecznymi, jak i ekonomicznymi, przestrzennymi, technicznymi, środowiskowymi i kulturowymi. Im większa będzie różnorodność spojrzeń na problemy gminy, tym trafniejsza będzie diagnoza i lepsze propozycje rozwiązań.

Dlatego też pragnę serdecznie zaprosić wszystkich Mieszkańców Gminy do czynnego udziału w przygotowaniu GPR, czego wyrazem będzie zapoznanie się z załączonymi informacjami na temat celów i etapów opracowania GPR oraz liczny udział w rozpoczętej właśnie ankietyzacji. Punktem wyjścia będzie bowiem  diagnoza problemów oraz wyznaczenie obszarów, które zgodnie z definicją przyjętą w ustawie o rewitalizacji określimy jako obszary zdegradowane tj. wymagające specjalnego wsparcia.

W pracach dotyczących przygotowania GPR współpracujemy z ekspertami Pomorskiej Grupy Konsultingowej SA w Bydgoszczy.

Licząc na Państwa obecność, pozostaję z wyrazami szacunku,

Wójt Gminy Olszewo Borki

Krzysztof Szewczyk

 Załączniki na BIP

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!