11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Informacja z przeprowadzonego naboru kandydatów do Komisji Konkursowej

W zawiązku z Zarządzeniem Nr 12/17Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 2 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Komisji Konkursowej opiniującej oferty realizację zadań publicznych w gminie Olszewo-Borki w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, informuję że w wyznaczonym terminie, tj. do 10 lutego 2017 r. nie zgłoszono żadnej kandydatury.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!