11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Wójt Gminy Olszewo-Borki ogłasza nabór kandydatów do Komisji Konkursowej

Wójt Gminy Olszewo-Borki ogłasza nabór kandydatów do Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Olszewo-Borki w 2017 roku w następujących obszarach:
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Czytaj więcej...

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!