11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Informacja dotycząca usuwania drzew i krzewów

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach informuje, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249) od dnia 1 stycznia 2017r. nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia właściwego organu na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane
z prowadzeniem działalności gospodarczej
.

 

Ponadto zezwolenie nie jest również wymagane na usunięcie:

  • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
  • krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2,
  • krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni,
  • drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

-     100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

-     50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Uwaga!

W pozostałych przypadkach uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów nadal jest wymagane.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!