11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

XXIX sesja Rady Gminy Olszewo-Borki

Dnia 20 stycznia 2017 roku odbyła się XXIX sesja Rady Gminy Olszewo-Borki w trakcie, której radni podjęli niżej wymienione uchwały

 

1) uchwałę Nr XXIX/193/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu; gmina udzieliła dotacji dla powiatu ostrołęckiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa mostów na rzece Omulew i jej dopływach Jastrząbka, Trybówka i Kanał Długie w msc. Czarnia, Długie, Czarnotrzew, Mostówek i Grabówek wraz z dojazdami” - zadanie realizowane będzie na terenie gmin Olszewo-Borki, Baranowo i Czarnia, udzielono pomocy finansowej w kwocie 950 tys. zł;

2) uchwałę Nr XXIX/194/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2017 -2030; dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości wynikających ze zmian wprowadzonych w budżecie gminy;

3) uchwałę Nr XXIX/195/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok; Budżet po zmianach wynosi dochody 42 400 326,17 zł; wydatki  46 076 370,17 zł;

4) uchwałę Nr XXIX/196/17 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia czasu realizacji zajęć bezpłatnego nauczania i wychowania oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Olszewo-Borki - określono wysokość pobieranych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w  prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych;

5) uchwałę Nr XXIX/197/17 w sprawierozpatrzenia skargi B. i R. N. z dnia 21 listopada 2016 roku na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - rada uznała skargę w przedmiocie nieudzielenia informacji publicznej odnoście opłaty za przechowywanie ciała w chłodni zakładu pogrzebowego za zasadną;

6) uchwałę Nr XXIX/198/17 w sprawie rozpatrzenia skargi R. N. z dnia 25 listopada 2016 roku dotyczącej zasadności wydatku poniesionego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach - rada uznała skargę w przedmiocie zasadności wydatku poniesionego na organizację pogrzebu na koszt gminy za bezzasadną;

7) uchwałę Nr XXIX/199/17 w sprawie rozpatrzenia skargi B. i R. N. z dnia 6 grudnia 2016 roku na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach - rada uznała skargę w przedmiocie nienależytego wykonywania obowiązków w zakresie poniesionego wydatku na organizację pogrzebu na koszt gminy za bezzasadną.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!