11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Przetarg ustny nieograniczony

Wójt Gminy Olszewo-Borki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej na działce o nr 204/2 o pow. 0,2026 ha położonej w miejscowości Nowa Wieś, gm. Olszewo-Borki.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olszewo-Borki nieruchomość te przeznaczona jest pod tereny usług, produkcji, składów i magazynów.

Przetarg odbędzie w dniu 16 listopada 2015 r. o godz. 9.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, co stanowi kwotę 9.230,00 zł w terminie do dnia 12 listopada 2015 r. - 4 dni przed dniem przetargu na konto Urzędu Gminy nr: BS 44 8922 0009 0000 0361 2000 0030

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać pod nr telefonu (29) 761-31-23 wew. 119.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!