11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Zebranie wiejskie sołectwa Żebry – Stara Wieś

Na podstawie § 13 Statutu Sołectwa Żebry - Stara Wieś stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XII/93/07 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dn. 5 września 2007 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Żebry – Stara Wieś (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 2 listopada 2007r., Nr 220 poz. 6347) zwołuję zebranie wiejskie sołectwa Żebry – Stara Wieś na dzień 3 lipca 2015r. o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej.

 

Porządek zebrania:

1) Rozpoczęcie zebrania i stwierdzenie prawomocności

2) Wybór Przewodniczącego zebrania

a) Zgłoszenie kandydatów

b) Przeprowadzenie głosowania jawnego

3) Wybór protokolanta

a) Zgłoszenie kandydatów

b) Przeprowadzenie głosowania jawnego

4) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Zbigniewa Załęskiego z funkcji Sołtysa

a) wprowadzenie do tematu

b) dyskusja

c) przeprowadzenie głosowania

5) Omówienie zasad funkcjonowania świetlicy wiejskiej

6) Sprawy różne

7) Zakończenie zebrania

Mając powyższe na uwadze proszę o niezawodny udział w zebraniu.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!