11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Prace remontowe przyziemia zabytkowego Dworu w Przystani, gm. Olszewo-Borki

Dnia 16.07.2019r. w ramach przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zawarto umowę z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BORKOWSKI Bartosz Borkowski z siedzibą w Ostrołęce na zadanie pn. „Prace remontowe przyziemia zabytkowego Dworu w Przystani, gm. Olszewo-Borki" na kwotę 872.399,69zł brutto z terminem realizacji do dnia 15.10.2019r.

Na realizację powyższej inwestycji Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 790.216zł, w tym: 490.216zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014 - 2020 - umowa z dnia 29.01.2019r.; 250.000zł od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - umowa z dnia 02.07.2019r.; 50.000zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - umowa z dnia 08.10.2019.

Termin zakończenia realizacji zadania nie jest zagrożony. Aktualnie trwają prace porządkowe.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!