11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Zaproszenie do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym.

Termin składania uwag i propozycji do projektu to 6 lipca br.

Więcej informacji:

https://www.mazovia.pl/komunikaty--konsultacje-spoleczne/komunikaty/art,2574,zapraszamy-do-wspoltworzenia-programu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-2019-r-.html

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!