11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Zakup i dostawa produktów spożywczych do Przedszkola Samorządowego w Olszewie-Borkach

Dyrektor Przedszkola Samorządowego  w Olszewie-Borkach przy ul. 3 Maja 3 zaprasza do składania ofert w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro: "Zakup i dostawa produktów spożywczych do Przedszkola Samorządowego w Olszewie-Borkachw okresie od 02 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r.
Czytaj więcej...

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!