11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Pomoc w formie dożywiania dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2017/2018

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole w ramach Programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Pomoc w formie dożywiania przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę w rodzinie miesięcznie nie przekracza kwoty 771,00 zł.


Do podania należy dołączyć komplet dokumentów potwierdzających wysokość dochodu netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, tj. za miesiąc lipiec, w przypadku składaniu wniosku w miesiącu sierpniu (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury, zaświadczenie z PUP) oraz w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego - nakaz podatkowy za 2017r. oraz oacacone skladki KRUS za ostatni kwartał.

Podania wraz z dokumentacją należy składać do pracowników socjalnych  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach, ul. Wł. Broniewskiego 13, pok. nr 6.
Wnioski przyjmowane będą codziennie od 1 sierpnia 2017r. w każdy dzień roboczy w godzinach od 7.00 do 15.00.

Podanie powinno zawierać:
•    imię i nazwisko dziecka/dzieci a także klasę oraz szkołę do której uczęszcza/uczęszczają
•    opis sytuacji rodzinnej tj. z ilu osób składa się rodzina, z czego się utrzymuje itp.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!